KHUÔN VIÊN 18M2

♦ Khu vực: Đồi Đại Lộc, Đồi Đại Phát, Đồi Kỳ Lân, Đồi Kim Quy.
♦ Diện tích: 18m².
♦ Số mộ: Từ 2 tới 6 ngôi.
♦ Hướng: Đa dạng.
♦ Hình thức mai táng:
– Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Nhất táng một lần: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Khuôn viên 18m2 đẹp
Mẫu khuôn viên 18m2
Khuôn viên 18m2