KHUÔN VIÊN 27M2 » 36M2

♦ Khu vực: Đồi Đại Lộc, Đồi Đại Phát, Đồi Đại An, Đồi kỳ lân, Đồi Kim Quy.
♦ Diện tích: 27m² » 36m²
♦ Số mộ: Từ 8 tới 12 ngôi.
♦ Hướng: Đa dạng.
♦ Hình thức mai táng:
– Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Nhất táng một lần: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Khuôn viên 27m2 36m2 đẹp
Khuôn viên 27m2 36m2
Khuôn viên 27m2 36m2