MỘ ĐƠN – MỘ ĐÔI

♦ Khu vực: Chỉ có duy nhất tại đồi Đại An.
♦ Diện tích: 4m²/ngôi.
♦ Hướng: Nam hoặc Tây Nam.
♦ Hình thức mai táng:
– Mộ đơn Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Mộ đơn Nhất táng: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Mộ đơn Mộ đôi
Mộ đơn Mộ đôi công viên Thiên Đức
Mộ đơn đôi giá rẻ