Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những tượng Phật trang trọng và được tôn kính nhất trong đạo Phật. Tại công viên Thiên Đức Tượng được xây dựng tại đồi Kim Quy, với chiều cao 12.8m với hai bên là hai hàng 500 vị tôn giả.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát công viên Thiên Đức
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát công viên Thiên Đức

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho con người giải thoát khỏi khổ đau và khổ hình trong cuộc sống. Với tình thương và trái tim mở rộng, Bồ Tát giúp đỡ và nâng đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau thương, Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát còn thể hiện tinh thần giúp đỡ và bảo vệ cho những người đang khó khăn, trong cả cuộc sống và sau khi qua đời. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa Bồ Tát với các vị Phật khác.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đồi Kim Quy
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đồi Kim Quy

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại công viên tưởng niệm Thiên Đức là một biểu tượng tuyệt vời cho tình thương và lòng nhân ái của người Phật tử. Bồ Tát hiện diện trong tình nguyện và việc giúp đỡ người khác.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là biểu tượng tuyệt vời
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là biểu tượng tuyệt vời

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại công viên tưởng niệm Thiên Đức là một biểu tượng tâm linh tuyệt vời, không chỉ đối với những người đã an nghỉ mà còn ảnh hưởng của nó đến tình yêu và lòng nhân ái khắp nơi. Ngài sẽ tiếp tục được tôn kính và tôn vinh như một biểu tượng của tình thương và sự giúp đỡ, che chở cho những vong linh đã an nghỉ tại công viên Thiên Đức.
_________________________________________
Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần:
Công viên tưởng niệm Thiên Đức đều tổ chức đưa đón tham quan miễn phí, tất cả chi phí đều do Thiên Đức đài thọ
ĐĂNG KÝ THĂM QUAN – HOTLINE: 035.565.2225